امروزدوشنبه, 27 خرداد 1398 13:48

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر

کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر با هدف ارائه نتایج ارزیابی مجدد برنامه شیر مادر بیمارستان داوطلب دوستدار کودک علامه بهلول برگزار شد.komite-shir-madar

به گزارش وب‌دا، در ابتدای این جلسه که با حضور معاون درمان و جمعی از مدیران و کارشناسان این معاونت‌ها و بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد، دکتر مرادی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر، ایجاد بیمارستان‌های دوستدار کودک را از جمله اقدامات مهم در این راستا برشمرد.
مهندس عليمرداني مديرگروه سلامت خانواده و جمعيت معاونت بهداشت هم در این جلسه، ضمن ارائه گزارشي از نتايج ارزيابي مجدد برنامه شيرمادر بيمارستان داوطلب دوستدار كودك علامه بهلول گنابادی، به بیان مداخلات لازم در جهت ارتقاء وضع موجود برنامه شير مادر این بیمارستان پرداخت.
یادآور می‌شود، برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و حمایتی تغذیه با شیر مادر، تعیین وضعیت موجود بیمارستان های دوستدار کودک بر اساس آخرین  نتایج پایش و ارزیابی ، نظارت بر عملکرد کارکنان در اجرای برنامه و آموزش مادران در واحدهای اجرایی، نظارت بر مطالب و مواد آموزشی و تعیین اولویت‌های پژوهشی از مهمترین فعالیت‌های کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر است.