امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:50

برگزاری دومین جلسه شورای ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

دومین جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه در راستاي اجراي بسته خدمات پايه كاركنان دولت برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در راستاي اجراي بسته خدمات پايه كاركنان دولت و به منظور اعلام فعاليت‌هاي انجام شده، بررسي افق پيش رو و تصويب برنامه عملياتي تدوين شده در اين خصوص، دومين جلسه شوراي ارتقاء سلامت كاركنان معاونت بهداشت برگزار شد.
نیروی کار، بازوی کارآمد و مولد هر کشور بوده و نظام مدیریتی از توانمندی‌های ذهنی، جسمی و روانی آنها برای برآوردن نیازهای توسعه و پیشرفت جامعه بهره می‌برد، به همین منظور، حفظ سلامت شاغلین اهمیت ویژه‌ای داشته و یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی محسوب می‌شود؛ بر این اساس و با همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته خدمات سلامت کارکنان دولت، تدوین شد تا گام موثری در جهت ارتقاء سلامت کارکنان دولت و به عبارتی «محیط کار سالم» برداشته شود.
خانم قهرمانی، دبير اجرايي بسته خدمات پايه سلامت كاركنان معاونت بهداشت با بیان اینکه این معاونت به عنوان پیشگام، اجرای این بسته سلامت را آغاز کرد، گفت: تشکیل شوراء ارتقاء سلامت سازمان، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس راهنمای ارتقاء سلامت در محل کار، برگزاری جلسه توجیهی ویژه نمایندگان ادارات و معرفی بسته سلامت کارکنان و  تکمیل پرونده سلامت کارکنان با انجام معاینات دوره‌ای و آزمایشات غربالگری از جمله فعالیت‌های انجام شده در این راستا است.
وی اظهار داشت: نیازسنجی آموزشی از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه بر اساس اولویت‌های آموزشی هر واحد به منظور برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارکنان ستاد معاونت، طرح بسته خدمات پایه سلامت کارکنان در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گناباد و تصویب معرفی نمایندگان ادارات و اجرای بسته سلامت کارکنان از دیگر برنامه‌های اجرا شده بود.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل شورا در سایر معاونت‌های دانشگاه، تدوین برنامه عملیاتی در سطح دانشگاه و تدوین برنامه عملیاتی در سطح ادارات از برنامه‌های پیش روی کمیته ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی است.