امروزشنبه, 09 مرداد 1400 09:55

کارگاه آشنایی با بیماری‌های منتقله با بندپایان نوپدید و بازپدید برگزار شد

به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت و واحد آموزش بیمارستان علامه بهلول گنابادی، کارگاه آشنایی با بیماری‌های منتقله با بندپایان نوپدید و بازپدید برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در این کارگاه آموزشی که با حضور 30 نفر از پرستاران بخش‌های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد، خانم دکتر شریفی متخصص عفونی دانشگاه در خصوص آشنایی و مراقبت بیماری‌های تب دانگ، چیکونگونیا، زیکا، سالک و cchf، مطالبی ارائه نمود.
توصیف بیولوژی ناقلین بیماری‌های مذکور توسط مهندس رمضانی و ارائه روش‌های نمونه‌گیری، آماده‌سازی و انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه رفرانس(مرجع) کشوری توسط خانم جوانبخت مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشت از دیگر بخش‌های این کارگاه بود.