امروزیکشنبه, 09 آذر 1399 20:17

اجرای طرح تشدید نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه شهرستان گناباد

طرح تشدید نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه شهرستان گناباد توسط کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه و با همکاری اتحادیه بانوان آرایشگر اجرا شد.


به گزارش وب‌دا، طی گزارش‌های واصله از آرایشگاه‌های زنانه سطح شهرستان به حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مبنی برانجام غیرقانونی و بدون مجوز عمل تاتو (میکروپگمنتیشن)، کاشت ناخن و نداشتن شرایط بهداشتی انجام کار در برخی از آرایشگاه‌های زنانه، گروهی متشکل از همکاران واحد بهداشت محیط دانشگاه و بازرسان اتحادیه بانوان آرایشگر، به صورت سرزده از آرایشگاه‌ها بازدید کردند که در این بازدید اقلامی از وسایل مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی آنها تا زمان انجام مراحل قانونی، ضبط و توقیف شد و پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال گردید.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با قدردانی از همکاری همشهریان ارجمند از آنها خواست که جهت دریافت خدمات میکروپگمنتیشن و زیبایی به متخصصین پوست و یا مراکز مجاز مراجعه کنند تا شاهد بروز بیماری‌های منتقله از این طریق نباشیم.
همشهریان محترم می‌توانند در صورت مشاهده موارد نقص بهداشت با سامانه 190 تماس حاصل نمایند.