امروزیکشنبه, 29 دی 1398 08:22

کارگاه آموزشی توجیهی مراقبت غیر واگیر برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور چهل و پنج نفر از پزشکان و کارشناسان مبارزه با بیماری ها ی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه به مدت دو روز در سالن زکریا برگزار شد. ارائه گزارش عملکرد مراقبت دیابت در سالهای 89 و 90 در حوزه های تحت پوشش ، تشریح مطالب علمی و اجرایی بیماری های دیابت ، تالاسمی ، سرطان و ارائه مدل جامعه ایمن در پیشگیری از سوانح و حوادث از مهمترین مسائل مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.