امروزشنبه, 09 مرداد 1400 10:18

برگزاری جلسات آموزشی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت

در راستای اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت، معاونت بهداشت دانشگاه به عنوان پیشگام در اجرای این بسته، برگزاری جلسات آموزشی با حضور متخصصین هر حوزه را از بهمن ماه امسال آغاز کرده است.


به گزارش وب‌دا، قهرمانی، دبیر اجرایی بسته سلامت کارکنان دولت در معاونت بهداشت گفت: پس از انجام نیازسنجی آموزشی از همکاران ستاد معاونت بهداشت و تعیین اولویت‌ها، با حمایت معاون بهداشتی، جلسات آموزشی مختلفی برنامه‌ریزی شد.
وی افزود: تا کنون برای سه اولویت اول که کنترل خشم و استرس، اختلالات خلقی و مهارت‌های زناشویی هستند، با همکاری واحد سلامت روان، جلسات تخصصی برگزار شده که با استقبال همکاران همراه بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم همچنان این روند موفق را تا اجرای تمام برنامه‌های پیش بینی شده ادامه دهیم.