امروزشنبه, 09 مرداد 1400 11:23

برگزاری اولین جلسه كميته دانشگاهي ترويج تغذيه با شير مادر در سال98

اولین جلسه كميته دانشگاهي ترويج تغذيه با شير مادر در سال 98 در محل سالن اجلاس حوزه رياست دانشگاه برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در ابتدای این جلسه، پس از ارائه اهداف برگزاری جلسه توسط دكتر مرادي معاون بهداشت، مهندس عليمرداني مديرگروه سلامت خانواده و جمعيت معاونت بهداشت، موارد مورد انتظار وزارت در خصوص برنامه ترويج تغذيه با شير مادر را بيان کرد.
برنامه‌ریزی در جهت احصاء شاخص تغذیه انحصاری با شیر مادر در سطح دانشگاه، تدوین تقویم آموزشی کارگاه‌ها، ارتقاء تماس پوست با پوست و شروع تغذیه با شیرمادر در ساعت اول پس از تولد، اجرای فعالیت‌های هفته جهانی شیر مادر، اجرای قانون کد بین‌المللی و نظارت بر داروخانه‌ها، اجرای برنامه ارتقای مشاوره شیردهی، افزایش پوشش غربالگری تغذیه با شیرمادر در مراقبت 3 تا 5 روزگی، ارتقای فرایند غربالگری شیرخواران محروم از شیر مادر و توزیع شیرمصنوعی یارانه‌ای و تقویت اجرای برنامه مراقبت آغوشی در نوزادان نارس از جمله مصوبات این جلسه بود.