امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 07:46

برگزاری کارگاه بازآموزی دستورالعمل‌های باروری سالم و جمعیت

به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه، کارگاه بازآموزی دستورالعمل‌های باروری سالم و جمعیت در شهرستان‌های گناباد و بجستان برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، این کارگاه با تاکید بر بند اول سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» برگزار شد.
افزایش سطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص سیاست‌های برنامه باروری سالم از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بود که توسط مدیرگروه واحد سلامت خانواده و جمعیت و کارشناسان برنامه باروری سالم در این دو شهرستان تشریح شد.
دستورالعمل‌های مهم باروری سالم و جمعیت، اندیکاسیون‌های خدمت جراحی توبکتومی، آشنایی با عوامل مستعد کننده ناباروری، نحوه محاسبه کنتراسپتیوها پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی و آشنایی با واجدین شرایط اقلام پیشگیری از بارداری رایگان و ... از جمله مطالب ارائه شده در این کارگاه‌های آموزشی یک روزه بود.
شایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی، آزمونی از دستورالعمل‌ها و کتب برنامه باروری سالم برگزار شد که برای همکارانی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح دادند، گواهی کددار صادر خواهد شد.