امروزشنبه, 04 بهمن 1399 00:37

کارگاه آموزشی سلامت مادران برگزار شد

به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت، کارگاه آموزشی سلامت مادران با عنوان بررسی پرونده های مورتالیته و موربیدیته مادران باردار جهت ارائه دهندگان این خدمت در شهرستان‌های گناباد و بجستان برگزار شد.karghah-salamat-madaran

به گزارش وب‌دا، در سه کارگاه مجزای این برنامه آموزشی که در راستای پیشگیری از مرگ مادری و افزایش کیفیت خدمات دوران بارداری و پس از زایمان با حضور پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان مرتبط با موضوع کارگاه در سالن سلامت معاونت بهداشت برگزار شد، با مرور بخشی از پرونده‌ها به صورت case report، عوامل خطر بارداری بررسی گردید.
شایان ذکر است که بارداری یک پروسه فیزیولوژیک است، اما ممکن است در مسیر بارداری یا در مرحله زایمان و پس از آن مشکلات و مسائلی بروز کند که اگر اقدام به موقع و صحیح برای بر طرف نمودن آن‌ها انجام نشود، می‌تواند به قیمت از دست دادن جان مادر و یا ناتوانی ها و مشکلات جسمی او ‌شود که در سال‌های بعد با مشکلات آن مواجه خواهد شد.