امروزجمعه, 02 اسفند 1398 03:29

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء مدارس مروج سلامت

همزمان با آغاز ممیزی مدارس مروج سلامت، کارگاه آموزشی ارتقاء این مدارس ویژه مدیران و مربیان بهداشت مدارس شهرستان گناباد برگزار شد.

به گزارش وب‌دا، این کارگاه آموزشی به همت گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس، گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای، واحد سلامت روان و واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و با هدف بازآموزی برنامه‌های حوزه بهداشت مدارس برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه، مهندس مردانی مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشت به بیان نقش بهداشت محیط و فضای فیزیکی مدرسه در امنیت جسمی و روانی دانش‌آموزان پرداخت و گفت: ایمنی و بهداشت محیط مدرسه از اصول اولیه بهداشت مدارس است.
وی، محیط مادی و فیزیکی حاکم بر مدرسه را یکی از مولفه‌های موثر در آموزش و پرورش دانش‌آموزان بیان و اظهار کرد: محیط مدرسه باید به گونه‌ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان پاسخ دهد.
در ادامه، خانم قهرمانی کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به بیان مطالبی پیرامون رسالت مدارس مروج سلامت و اجرای مطلوب برنامه بر اساس دستورالعمل ارسالی در مدارس مجری برنامه مروج سلامت و نحوه نظارت بر اجرای برنامه پرداخت.
وی افزود: هدف عمده این نظام مراقبت، روزآمد نمودن اطلاعات سلامت در دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدارس و توانمندسازی آنها برای خودمراقبتی، ورود در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقاء اعتماد به نفس، مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس در آنها است.
خانم صاحبی کارشناس مسئول سلامت روان معاونت بهداشت هم در این کارگاه آموزشی، توضیحاتی را درباره نحوه تکمیل چک لیست خدمات سلامت روان و مشاوره‌ای در مدارس ارائه داد .
ارائه مطالبی در مورد شرایط بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و انواع پایگاه تغذیه سالم در مدارس توسط خانم حسینی کارشناس مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت از دیگر برنامه‌های این کارگاه آموزشی بود.