امروزشنبه, 17 خرداد 1399 06:52

برگزاری کمیته پیشگیری از کندشدن رشد جمعیت

اولین کمیته مدیریت جمعیت با رویکرد پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت برگزار شد.

 


به گزارش وب‌دا، در راستای تحقق سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و پیرو نامه مقام عالی وزارت در خصوص انجام مداخله جهت پیشگیری از کندشدن آهنگ رشد جمعیت، اولین کمیته مدیریت جمعیت در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر مرادی معاون بهداشت و دبیر کمیته مدیریت جمعیت دانشگاه، مطالبی را در خصوص جمعیت و ضرورت تشکیل این کمیته بیان کرد.
در ادامه این جلسه، مهندس علیمردانی مدیرگروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس به تشریح مطالبی درباره چالش‌های حوزه جمعیت، سلامت جمعیت و مهمترین موارد نیازمند مداخله در سطح دانشگاه پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، مواردی جهت اجرا به تصویب کمیته رسید و به دبیرخانه پروژه ملی جمعیت پیشنهاد شد.