امروزجمعه, 02 اسفند 1398 04:10

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره برای تغییر رفتار

به همت سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه، کارگاه آموزشی مشاوره برای تغییر رفتار برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، شیوه زندگی سالم نقش بسزایی در حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها دارد. متاسفانه رفتارهای نادرست در این حوزه نظیر رژیم غذایی نامناسب،کم تحرکی و استعمال دخانیات در جامعه رواج یافته است. اصلاح این رفتارها و هدایت افراد به سوی تغییر، نیازمند مشاوره و ارائه راهکارهای موثر از جانب افراد آموزش دهنده است.
در این راستا و نظر به اهمیت شیوه زندگی سالم در سلامت جامعه، کارگاه آموزشی مشاوره برای تغییر رفتار با هدف ارتقاء خدمات مشاوره ویژه مراقبین سلامت برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، مطالبی در خصوص معرفی مدل مراحل تغییر رفتار، فرآیندهای تغییر رفتار، اصلاح الگوی تغذیه، ارتقاء فعالیت بدنی و ترک دخانیات به صورت تئوری و عملی توسط مدرسین بیان شد.