امروزجمعه, 20 تیر 1399 03:18

برگزاري كارگاه آموزشی بهبود امنيت تغذيه‌اي با مصرف سبزيجات

به همت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت، كارگاه بهبود امنيت تغذيه‌اي با مصرف سبزيجات (سبزي‌كاري خانگي) با شرکت جمعی از پرسنل دانشگاه در تالار شهید دکتر چمران برگزار گردید.kargahSabzi

این کارگاه با هدف ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای و تسهیل دسترسی به ریز مغذی های ضروری در یک تغذیه سالم در راستای اجرای برنامه بهبود تغذیه در کارکنان برگزار گردید.
دو تن از متخصصین کشاورزی، در این کارگاه به بیان مطالب مرتبط با موضوع کارگاه پرداختند.
دکتر الهه ملکی در خصوص اهميت مصرف سبزيجات و نقش آن در ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و همچنین جایگاه سموم کشاورزی در کاشت سبزیجات، و دکتر رضا پوزشی در  مورد کاشت سبزیجات باغچه ای و گلدانی و عوامل تاثیر گذار از قبیل خاک مناسب، بذر مناسب، زمان کاشت، آبیاری و نحوه برداشت مطالبی را برای شرکت کنندگان ارائه نمودند.
در پایان این کارگاه نیز 200 بسته بذر سبزیجات (تره، ریحون و شاهی ) بین  شرکت کنندگان توزیع شد.