امروزجمعه, 20 تیر 1399 04:08

هفته ملی سلامت مردان با شعار محیط کار سالم –کارکنان سالم

1تا7 اسفندماه، به عنوان هفته ملی سلامت مردان نامگذاری شده است که این هفته امسال با شعار" محیط کار سالم –کارکنان سالم" در کشور برگزار می شود.salamatMardan

 محیط کار سالم:
در چنین محیطی کارکنان و مدیران با هم برای حمایت و ارتقای سلامت کار می کنند و شرایط لازم برای تغذیه صحیح، تحرک بدنی کافی، حفظ وزن سالم، حذف مصرف دخانیات و سایر مواد اعتیاد آور فراهم شده و بدون ایجاد محدودیت یا اجبار شرایطی ایجاد می شود که ایمنی و سلامتی تامین گردد و رفاه و سلامت روانی مد نظر قرار گیرد.
ارگونومی در محیط کار :
عـدم توجـه به اصـول ارگونومی و رعایـت نکـردن آنها در محـیط کار، هزینه هـای بسیار زیادی را هم برای کـارفرما و هم برای کارکنان بدنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارآیی و کیفیت می گردد. طی سالیان گذشته نقش حیاتی ارگونومی در کاهش ناراحتی های عضلانی - اسکلتی، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت زندگی کاری، ایمنی و کارآیی کلی سازمان مشخص تر شده و متخصصین ارگونومی نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان - ماشین و محیط، کارآیی سیستم ها را بهبود بخشیده اند. میتوان گفت توجه به ارگونومی به یک استراتژی جهت بهبود بهره وری سیستم، ایجاد کار مناسب، پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل شده است.
 عوارض پشت میز نشستن‌های طولانی در کارمندان همواره گزارش شده است. یک پشنهاد برای جلوگیری از پیش‌آمدن این عوارض‌ها این است که بحث درباره کار و مسائل آن را با قدم‌زدن و گفت‌وگو در فضای باز انجام دهید. مطمئن باشید، این کار به غیر از سوزاندن کالری بیشتر، منجر به شادی و نتیجه‌های بهتری خواهد شد.

ergo