امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 22:02

تجلیل از ماماهای نمونه دانشگاه در معاونت‌های بهداشت و درمان

همزمان با روز جهانی ماما که امسال با شعار« ماما؛ پرتوان و پویا، همراه و همگام برای سلامت زنان» نامگذاری شده است، از ماماهای نمونه دانشگاه در معاونت بهداشت و درمان تجلیل شد.


به گزارش وب‌دا، در این مراسم که با حضور معاون بهداشت، معاون درمان، مسئول امور مامایی معاونت درمان و ماماهای حوزه بهداشت در سالن سلامت برگزار شد، از کبری قاسمی به عنوان مامای نمونه کشوری و از فرشته احدی و فهیمه عمادی به عنوان ماماهای نمونه دانشگاه در حوزه معاونت بهداشت تجلیل شد.
همچنین به همین مناسبت، معاون درمان، مسئول امور مامایی معاونت درمان با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، ضمن تبریک روز ماما، با اهدای لوح سپاس از ماماهای نمونه کشوری و دانشگاهی این حوزه تجلیل کردند.