امروزسه شنبه, 19 اسفند 1399 07:06

صدور مجوز بالاترین سطح انجام خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای در گناباد

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با تایید مرکز سلامت محیط و کار، مجوز سطح 3 خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي آزمایشگاه گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشکده بهداشت دانشگاه را صادر کرد.

به گزارش وب‌دا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد گفت: گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي اين دانشگاه تاييديه صدور مجوز بالاترين سطح انجام خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي (سطح 3) را دريافت كرده است.
دكتر جواد صادقي‌نسب با تبريك اين موفقيت به جامعه بهداشت حرفه‌اي بويژه تمامي اعضاي هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي و كارشناسان و ساير اعضاي اين گروه و همچنين تمامی متصديان و كارفرمايان كارگاه‌ها و صنايع شهرستانهای گناباد و بجستان، اظهار كرد: بر اساس اين مجوز، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد اجازه دارد در زمينه ارائه خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي اعم از اندازه گيري عوامل زيان‌‌آور محيط كار، ارائه مشاوره‌هاي تخصصي در راستاي اهداف بهداشت حرفه‌اي در صنعت و همچنين اجراي طرح‌هاي كنترلي و بهينه سازي محيط هاي كاري در سطح دانشگاه و همچنين در سطح كشور فعاليت نمايد.
وي با بيان اينكه این مجوز پس از تلاش زیاد همکاران گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت بخصوص آقای دکتر عالمی رییس دانشکده بهداشت در خصوص تامین امکانات و تجهیزات لازم و پیگیری گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت صادر شد، اظهار اميدواري كرد كه اين موفقيت زمينه بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه را بیش از پیش فراهم كند.
مهندس مهدي بيگي كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشت دانشگاه گفت: هدف شركتهاي خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي، ارائه خدمات اندازه گيري و كنترل عوامل زيان‌آور محيط كار است.
وي افزود: شركتهاي خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي با توجه به دستورالعمل مربوطه به سه سطح 1، 2 و 3 تقسيم‌بندي مي‌شوند كه عبارتند از:
الف - سطح 1: اين گروه شركتهاي خصوصي خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي هستند كه با دريافت مجوز از معاونت بهداشت مي‌توانند در يك يا تعدادي از شهرستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي صادر كننده مجوز، فعاليت نمايند.
ب- سطح 2 : اين گروه از شركتهاي خصوصي خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي  هستند كه علاوه بر اينكه مي‌توانند در محدوده دانشگاه صادر كننده مجوز فعاليت نمايند، مي‌توانند با دريافت تاييديه از معاونت بهداشت دانشگاه ميزبان به صورت شركت ميهمان فعاليت نمايند كه ما تا بحال در محدوده دانشگاه علوم پزشكي گناباد از اين سطح از شركت‌هاي خصوصي خدمات بهداشت حرفه‌اي جهت ارائه خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي استفاده مي‌كرديم.
ج- سطح 3 : اين گروه مي‌توانند در قالب شركت خصوصي با تعيين سطح 3 توسط مركز سلامت محيط وكار و كسب مجوز فعاليت از معاونت بهدشت دانشگاه محل استقرار شركت فعاليت نمايند و به عنوان مرجع انجام فعاليت‌هاي فوق تخصصي بهداشت حرفه‌اي ارجاعات خصوصي سطح 1 و سطح 2 را پذيرا باشند و مي‌توانند در سراسر كشور فعاليت نمايند. همچنين به استناد تبصره 1 ماده 1 دستورالعمل شركتهاي خصوصي خدمات مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه به تربيت مقاطع كارشناسي و بالاتر رشته بهداشت حرفه‌اي مشغول مي‌باشند و مراكز تحقيقاتي وابسته به دولت با توجه به امكانات و نيروي انساني و تجهيزات مندرج در آيين نامه مربوطه با تعيين سطح ارائه خدمات توسط مركز سلامت محيط وكار و كسب مجوزهاي مربوطه مي‌توانند خدمات بهداشت حرفه‌اي در سطح دانشگاه و كشور ارائه نمايند كه مجوز صادر شده براي آزمايشگاه گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد از اين نوع است.