امروزدوشنبه, 29 دی 1399 05:25

برنامه داوطلبان سلامت یکی از بهترین و پرثمرترین برنامه‌های مشارکتی وزارت بهداشت است

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در گردهمایی داوطلبان سلامت در سالن زکریا گفت: برنامه داوطلبان سلامت یکی از بهترین و پرثمرترین برنامه‌های مشارکتی وزارت بهداشت است.
به گزارش وب‌دا، دکتر علی عالمی مشارکت جامعه را از اهداف اساسی برنامه رابطین بهداشتی عنوان و با بیان اینکه هیچ نقطه شهری در کشور از خدمات این گروه فعال و اثرگذار محروم نیستند، افزود: از آنجا که با نیروهای دولتی نمی‌توان همه خدمات حوزه سلامت را ارائه کرد، جلب مشارکت جامعه از پایه‌های اساسی ارتقای سطح سلامت جامعه است. وی با اشاره به روایات دین مبین اسلام در خصوص سلامت، مشارکت در سلامت را ضروری برشمرد و بر لزوم افزایش آگاهی و توانمندسازی جامعه تاکید کرد. وی افزود: مشارکت جامعه یک فرآیند است که در آن جامعه در شناسایی و اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی ، اجرا و ارزشیابی به طور فعال و موثر  مشارکت دارد.