امروزشنبه, 10 خرداد 1399 04:46

اولين جلسه كميته مدارس مروج سلامت برگزار شد.

اولين جلسه كميته مدارس مروج سلامت در سالن زکریا دانشگاه علوم پزشکی گناباد  برگزار شد.

ادامه مطلب...

شروع طرح وارنیش فلوراید در تمام مدارس ابتدایی و مروج سلامت

اجرای طرح وارنیش فلوراید در تمام مدارس ابتدایی و مروج سلامت شهرستانهای گناباد و بجستان آغاز شد.

ادامه مطلب...

داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی درمانی با شهردار گناباد دیدار کردند.

در راستای افزایش مشارکت داوطلبان سلامت و همکاری بین بخشی آنها با ادارات ، ارگانها و سازمانها ، جلسه مشترک شهردار گناباد با داوطلبان سلامت برگزار شد.

ادامه مطلب...

برنامه پیاده روی با حضور داوطلبان سلامت برگزار شد.

با هدف ایجاد روحیه شادابی و نشاط و ترویج ورزش همگانی ، یک برنامه پیاده روی با حضور داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد برگزار شد .

ادامه مطلب...

اجرای برنامه داوطلبان سلامت در سطح کشور ، زمینه ساز رسیدن به توسعه پایدار در جامعه است.

اجرای برنامه داوطلبان سلامت در سطح کشور نه تنها وسیله ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی است بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه پایدار در جامعه است و به همین دلیل باید این برنامه در چارچوبی گسترده انجام گیرد .

ادامه مطلب...

تنها واكسن ایدز، افزايش آگاهي و اطلاعات درباره راههای پیشگیری از آن است


اگر چه هيچ درمان قطعي براي ايدز وجود ندارد ولي با افزايش آگاهي جوانان در رابطه با راههاي انتقال و پيشگيري اين بيماري مهلك مي توانيم گسترش این بيماري را متوقف سازيم .

ادامه مطلب...

کارگاه آموزش تربیت مربی در برنامه دیابت برگزار شد.

کارگاه آموزش تربیت مربی برنامه دیابت در سالن زکریا دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

ادامه مطلب...