امروزیکشنبه, 18 آذر 1397 23:55

پدیده سالمندی در کشور رو به افزایش است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: پدیده سالمندی در کشور رو به افزایش است.

ادامه مطلب...

اجرای طرح غربالگری سلامت کارکنان مرد

همزمان با هفته ملی سلامت مردان، به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ضمن سنجش قد و وزن و BMI  کارکنان مرد دانشگاه، شناسنامه سلامت آنها تکمیل شد.

ادامه مطلب...

اجرای طرح غربالگری به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

در گرامیداشت هفته ملی سلامت مردان، به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آزمایش‌های قند و چربی برای کارکنان مرد دانشگاه انجام شد.

ادامه مطلب...

ورزش ؛کلید طلایی سلامت مردان

هفته اول اسفندماه، به عنوان هفته سلامت مردان ایران نامگذاری شده است و " ورزش؛ کلید طلایی سلامت مردان " شعاری است که امسال برای این هفته انتخاب شده است.SALAMAT-MARDAN96

ادامه مطلب...

سه تن مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد امحاء شد

به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سه تن مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد امحاء شد.------

ادامه مطلب...

نرخ باروری در شهرستان گناباد بالاتر از میانگین کشوری است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اولین کمیته سلامت باروری و فرزندآوری که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، گفت: نرخ باروری در شهرستان گناباد بالاتر از میانگین کشوری است.

ادامه مطلب...

جلسه آموزشی ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بلایا (DART) برگزار شد

جلسه آموزشی ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بلایا (DART) ویژه رابطین سلامت در خانه بهداشت قوژد برگزار شد.

ادامه مطلب...