امروزشنبه, 04 اسفند 1397 04:45

کارگروه کمیته دانشگاهی حفاظت از منابع آب آشامیدنی برگزار شد

به همت گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشت، کارگروه کمیته دانشگاهی حفاظت از منابع آب آشامیدنی برگزار شد.

ادامه مطلب...

فعالیت 30 بازرس در قالب 15 اکیپ بازرسی

در راستای طرح سلامت نوروزی، ۳۰ نفر از بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای مراکز بهداشت شهرستان‌های گناباد و بجستان در قالب ۱۵ اکیپ نسبت به بازرسی اقدام می‌کنند.

ادامه مطلب...

مانور طرح سلامت نوروزی در گناباد اجرا شد

همزمان با سراسر کشور، طرح سلامت نوروزی97 با اجرای مانور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد آغاز شد.

ادامه مطلب...

کارگاه استانداردسازی آیودی گذاری برگزار شد

به همت واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه، کارگاه استانداردسازی آیودی گذاری برگزار شد.

ادامه مطلب...

پدیده سالمندی در کشور رو به افزایش است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: پدیده سالمندی در کشور رو به افزایش است.

ادامه مطلب...

اجرای طرح غربالگری سلامت کارکنان مرد

همزمان با هفته ملی سلامت مردان، به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ضمن سنجش قد و وزن و BMI  کارکنان مرد دانشگاه، شناسنامه سلامت آنها تکمیل شد.

ادامه مطلب...

اجرای طرح غربالگری به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

در گرامیداشت هفته ملی سلامت مردان، به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آزمایش‌های قند و چربی برای کارکنان مرد دانشگاه انجام شد.

ادامه مطلب...