امروزپنج شنبه, 31 خرداد 1397 04:56

نصب و راه اندازی دستگاه Real Time PCR در آزمایشگاه سلولی و مولکولی

به گزارش وب‌دا، دکتر علیرضا محمدزاده مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: با تلاش معاونت تحقیقات و فناوری و حمایت‌های دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه، دستگاه Real Time PCR در آزمایشگاه سلولی و مولکولی نصب و راه‌اندازی گردید.
وی با بیان اینکه روش تشخیص ملکولی Real timePCR  به عنوان یک روش نوین در تشخیص آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی است، اظهار کرد: پایه این روش بر مشاهده لحظه به لحظه واکنشی براساس میزان فلوئورسنت ساطع شده از واکنش و مشاهده و ثبت آن در یک Detector  می‌باشد.
دکتر محمدزاده با اشاره به اینکه این روش یکی از دقیق‌ترین و سریع‌ترین روش‌های تشخیصی است که در بسیاری از عرصه‌های علوم به کار گرفته می‌شود، عنوان کرد: بررسی بیان ژن‌ها، بررسی میزان اثربخشی و مانیتورینگ داروها، ارزیابی درمان، شناسایی عوامل بیماری‌زا، تشخیص موتاسیون‌ها، تشخیص افتراقی آلل‌ها، سنجش ویروس‌ها، پیش آگهی در مورد سرطان‌ها، ژن تراپی و ارزیابی موفقیت پیوندها از جمله کاربردهای این روش تشخیصی است.