امروزدوشنبه, 25 تیر 1397 07:33

عضویت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

علی دلشاد، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، عضو شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور شد.


به گزارش وب‌دا، با توجه به لزوم انتخاب یک سرپرست و یک دبیر از هرتیپ دانشگاهی جهت عضویت در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور، در جلسه سرپرستان و دبیران کمیته‌های تحقیقات دانشجویی که در حاشیه هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در قزوین برگزار شد، پس از رای گیری در بین سرپرستان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم تیپ، علی دلشاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به عنوان نماینده منتخب این دانشگاه‌ها در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور برگزیده شد.
یادآور می‌شود، شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی که احکام اعضای آن توسط معاونت تحقیقات و  فناوری وزارت بهداشت با اعتبار دو ساله صادر می‌شود، شورایی است مشورتی و نظارتی که معاونت تحقیقات و فناوری را در توسعه فرهنگ تحقیقات و فناوری بین دانشجویان و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور یاری می‌دهد.