امروزیکشنبه, 18 آذر 1397 23:35

دوازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت

دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور که روزهای 8 و 9 آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد، با معرفی نفرات برتر پایان یافت.به گزارش وب‌دا، علی دلشاد، دبیر علمی دوازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور گفت: از مجموع 500 مقاله ارسالی از 43 دانشگاه علوم پزشکی به دبیرخانه این کنگره، 235 اثر از 34 دانشگاه پذیرفته شد که 185مقاله در قالب پوستر و 50 مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.
وی با بیان اینکه پس از دو روز برگزاری این کنگره علمی، 15 اثر از دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد، بیرجند، گرگان، تربت حیدریه، تربت جام، مشهد، بجنورد، زاهدان و سبزوار موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند، تصریح کرد: حمیده آهنگری از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فیروزه لطفی خیبری از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اطهره نذری پنجکی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرتضی بهنام‌فر از دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، معصومه عسکری مقدم از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، فاطمه موسوی از دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سیده سعیدی موسوی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، میترا محمدپور قلعه‌نو از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایمان قربانی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اقدس ملکی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مژگان محمدپور از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهسا نوری‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، نوید ربیعی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فاطمه شاه‌نظری از دانشگاه علوم پزشکی تربت جام و حلیمه جمال از دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب عناوین برتر در بخش‌های سخنرانی و پوستر شدند.