امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 01:03

حضور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشوری

علی دلشاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در جلسه بازنگری فرم ارزشیابی کمیته تحقیقات دانشجویی در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشور شرکت کرد.


به گزارش وب‌دا، جلسه بازنگری راهنمای امتیازبندی شاخص ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1396 با حضور اعضاء شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشور در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد که علی دلشاد نوقابی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و عضو شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشور به نمایندگی از کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌تراز در این جلسه حضور داشت.


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه گفت: در این جلسه شاخص‌های ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با حضور اعضاء و مدعوین صاحب نظر مورد بررسی و اصلاحات لازم انجام گردید تا در ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در سال 1396 مورد استفاده قرار گیرد.


علی دلشاد از حمایت‌های همه جانبه رئیس دانشگاه و همچنین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در زمینه شکوفایی و پیشرفت کمیته تحقیقات دانشجویی و کسب رتبه سوم در بین 23 دانشگاه علوم پزشکی هم‌تراز در سال 1395، قدردانی کرد.