امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 01:05

کسب عنوان پوستر برتر همایش دانشجویی طبری توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقاله ارائه شده توسط مهدی مصطفوی دانشجوی ترم هفت پرستاری دانشگاه، عنوان رتبه برتر بخش پوستر همایش دانشجویی طبری را کسب کرد.


به گزارش وب‌دا، علی دلشاد، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در اولین کنگره دانشجویی طبری که روزهای 17 تا 19 اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید، تعداد 42 مقاله از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد پذیرفته و ارائه گردید.
وی افزود: از این تعداد، 8 مقاله به صورت سخنرانی و 34 مقاله در قالب پوستر ارائه گردید.
دلشاد با بیان اینکه مقالات ارائه شده در مدت 3 روز برگزاری همایش مورد داوری قرار گرفت، اظهار کرد: در مراسم اختتامیه این همایش یکی از مقالات ارائه شده توسط مهدی مصطفوی از دانشجویان پرستاری دانشگاه به عنوان پوستر برتر از سوی هیات داوران انتخاب شد، که لوح تقدیر، تندیس کنگره و هدیه نقدی به وی اهدا شد.