امروزسه شنبه, 04 تیر 1398 12:45

کسب رتبه دوم تعداد مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره دانشجویی طبری

دانشجویان عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، رتبه دوم تعداد مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره دانشجویی طبری را کسب کردند.


به گزارش وب‌دا، علی دلشاد، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در اولین کنگره دانشجویی طبری که از روزهای 17 تا 19 اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی مازندان برگزار شد، بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد موفق شدند پس از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رتبه دوم را از نظر تعداد مقالات پذیرفته شده در بین کمیته‌های تحقیقات دانشجویی کشور کسب کنند.