امروزپنج شنبه, 31 مرداد 1398 18:34

ارایه تجارب گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه در دومین کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت

تجارب گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه در دومین کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت که با حضور محققانی از داخل و خارج کشور در فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید، ارائه شد.


به گزارش وب‌دا، رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه گفت: تجربه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص «ادغام عوامل اجتماعی سلامت در کوریکولوم پزشکی عمومی ایران» که پروژه مشترک گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه بود، بصورت سخنرانی و پنل تخصصی در این کنگره بین‌المللی ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
دکتر رضا اسماعیلی افزود: هدف از اجرای این پروژه، آموزش دانشجویان پزشکی به گونه‌ای است که با درک عوامل اجتماعی و غیربیولوژیکی موثر بر سلامت مردم، بتوانند پس از دانش‌آموختگی، این آموخته‌ها را در تشخیص، درمان و مراقبت از سلامت افراد و جامعه بکارگیرند.
 مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه نیز در خصوص اهداف انجام این پروژه در دانشکده پزشکی گناباد اظهار داشت: عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و رفتاری حدود 70درصد پیامدهای سلامت را شکل می‌دهند و بنابراین لازم است تا دانشجویان پزشکی با کسب دانش و مهارت‌های اجتماعی لازم، اقدامات اثربخشی را در پیشگیری و درمان بیماران در سطح فرد و جامعه طراحی و اجرا نمایند.
دکتر عبدالجواد خواجوی افزود: اجرای این طرح جزو نوآوری دانشکده پزشکی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه است و مورد حمایت مالی مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (مرکز نصر) کشور نیز می باشد. همچنین اداره بهزیستی گناباد نیز در اجرای این طرح تاکنون نقش فعالی داشته است.
یادآور می‌شود؛ در دومین کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت، نتایج تحقیقات و تجارب نوین دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه اجتماعی شدن سلامت، همکاری‌های بین بخشی، مشارکت علوم انسانی در علوم پزشکی، تقویت مشارکت جامعه در نظام سلامت، عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارایه گردید.