امروزشنبه, 05 بهمن 1398 19:04

مهندس بهشتي به عنوان سرپرست معاونت پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهندس بهشتي به عنوان سرپرست معاونت پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه منصوب شد.

 


متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:


جناب آقاي مهندس بهشتي
عضو محترم هيات علمي دانشگاه


با سلام و احترام


    نظر به تعهد ، شايستگي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست معاونت پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه " منصوب مي‌گرديد.
انتظار مي رود ضمن پيگيري مأموريت‌هاي قبلي و استفاده از توان و ظرفيت‌هاي تخصصي موجود، نسبت به انجام وظايف مربوطه اقدام نماييد. اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه