امروزسه شنبه, 01 مهر 1399 10:26

کسب عنوان دانشجوی برتر مقطع دکتری و کتاب برگزیده توسط مسوول واحد خدمات اطلاع رسانی و ترجمان دانش مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

در اختتامیه ششمین جشنواره برترین‌های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از مهندس میثم داستانی به عنوان دانشجوی برتر مقطع دکتری تقدیر شد و کتاب تالیف شده وی نیز به عنوان کتاب برگزیده این جشنواره انتخاب گردید.


به گزارش وب‌دا، در این جشنواره که به منظور تقدیر از برگزیدگان دانشجویی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شده بود، 30 اثر به عنوان کاندیدای نهایی و برگزیده این جشنواره معرفی و دعوت شده بودند که در نهایت از میان آنها، تعداد ۱۵ اثر در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ابتدای این مراسم، سید کاظم حافظیان رضوی استاد پیشکسوت حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به بیان مطالبی درباره اهمیت توجه به دانشجویان و جوانان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و تجربیات خود پرداخت.
سپس دکتر امیررضا اصنافی مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس روابط عمومی این دانشگاه در مورد اهمیت شناخت چهره‌های شاخص رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در این جشنواره به سخنرانی پرداخت.
در ادامه این مراسم پس از سخنان مهدی رحمانی دبیر ششمین جشنواره برترین‌های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در خصوص نحوه انتخاب دانشجویان و  آثار برگزیده، از برگزیدگان جشنواره تقدیر شد.
در این جشنواره از مهندس داستانی، مسوول واحد خدمات اطلاع رسانی و ترجمان دانش مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه به عنوان دانشجوی برتر مقطع دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی تقدیر شد. همچنین کتاب تالیفی وی با عنوان «منابع اطلاعات وب و ارزیابی آن» که مصوب شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود، جزو کتب برگزیده این جشنواره قرار گرفت.