برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

  • پرینت

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با حضور اعضای هیات علمی، پزشکان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن ابن‌سینا برگزار شد.


به گزارش وب‎‌دا، سرپرست گروه توسعه و ارزيابي تحقيقات دانشگاه هدف از برگزاری این کارگاه یک روزه را آشنایی پژوهشگران با قوانین و دستورالعمل‌های اخلاق در حوزه نشر و انتشار آثار پژوهشی عنوان کرد.
دکتر جلال مردانه افزود: در این کارگاه آموزشی، مطالبی درباره راهنمای کشوری اخلاق در آثار پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی توسط دکتر حسن باقری عضو هیات علمی دانشگاه بقیه ا... و عضو کارگروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی ارائه گردید.