امروزپنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400 17:47

برگزاری وبينار آموزشي« آشنايي با مفاهيم و مقدمات علم سنجي ارتقاي نشريات و رنكينگ‌هاي آكادميك»

همزمان با هفته پژوهش، وبينار آموزشي« آشنايي با مفاهيم و مقدمات علم سنجي ارتقاي نشريات و رنكينگ‌هاي آكادميك» برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، وبينار آموزشي« آشنايي با مفاهيم و مقدمات علم سنجي ارتقاي نشريات و رنكينگ‌هاي آكادميك» با تدريس دكتر پيام كبيري، اپيدميولوژيست و رئيس مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي به ميزباني معاونت تحقيقات و فناوري و با پيگيري مديريت اطلاع‌رساني پزشكي و منابع علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار گرديد.
ارقندي مدير اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي دانشگاه ، آشنايي با مفاهيم و مقدمات علم سنجي و پايش توليد علم را از مباحث مهم ارائه شده در اين وبينار عنوان کرد و افزود: در ادامه این وبینار، پس از معرفی رنكينگ‌هاي آكادميك بين‌المللي دانشگاهي، جايگاه و موقعيت دانشگاه و پژوهشگران دانشگاه به عنوان نمونه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.