امروزپنج شنبه, 27 مرداد 1401 06:41

بازدید ارزیابان منتخب وزارت بهداشت از مرکز رشد دانشگاه و ارزیابی اقدامات فناوری

دو ارزیاب منتخب وزارت بهداشت ضمن بازدید از مرکز رشد دانشگاه، اقدامات فناوری را ارزیابی کردند.


به گزارش وب‌دا، دکتر سید علی موسوی شائق رئیس مرکز رشد فناوری سلامت پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر عبدالله غلامی مدیر حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دو ارزیاب منتخب دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن بازدید از مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه، اقدامات دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
ارزیابان منتخب وزارت بهداشت در بازدید از مرکز رشد دانشگاه، فعالیت هسته‌ها و واحدهای مستقر در این مرکز را از نزدیک بررسی و ضمن گفتگو با مسئولان و کارشناسان آنها، پیشنهادها و راهکارهایی در راستای تجاری سازی بهتر محصولاتشان ارائه کردند.
بازدید از آزمایشگاه گیاهان دارویی و مرکز نوآوری گیاهان دارویی مرکز رشد، آزمایشگاه جامع تحقیقات، دفتر توسعه فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه از جمله برنامه‌های دیگر این ارزیابان بود.
در پایان این برنامه بازدید، نشست همفکری و تبادل نظر ارزیابان در محل اتاق کنفرانس مرکز رشد دانشگاه با حضور دکتر صادق مقدم معاون تحقیقات و فناوری، دکتر فیروزی رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت، دکتر عبدی مقدم رئیس مرکز رشد و دکتر مومنی مقدم مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، پیشنهادات و نقطه نظرات ارزیابان در خصوص پیشبرد و توسعه فعالیتهای حوزه فناوری به مرکز رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.