امروزسه شنبه, 23 مهر 1398 12:48

کسب رتبه دوم تعداد مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره دانشجویی طبری

دانشجویان عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، رتبه دوم تعداد مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره دانشجویی طبری را کسب کردند.

ادامه مطلب...

کسب عنوان پوستر برتر همایش دانشجویی طبری توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقاله ارائه شده توسط مهدی مصطفوی دانشجوی ترم هفت پرستاری دانشگاه، عنوان رتبه برتر بخش پوستر همایش دانشجویی طبری را کسب کرد.

ادامه مطلب...

حضور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشوری

علی دلشاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در جلسه بازنگری فرم ارزشیابی کمیته تحقیقات دانشجویی در شورای سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشور شرکت کرد.

ادامه مطلب...

برای حرکت به سمت جامعه‌ای سالم نیازمند مشارکت همه افراد هستیم

رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: برای حرکت به سمت جامعه‌ای سالم نیازمند مشارکت همه افراد هستیم.

ادامه مطلب...

همایش مردمی پیشگیری از ناباروری برگزار شد

به همت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و معاونت بهداشت دانشگاه، همایش مردمی پیشگیری از ناباروری برگزار شد.

ادامه مطلب...

کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم‌سنجی برگزار شد

کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم‌سنجی با تدریس رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب...

کارگاه مقاله نویسی با حضور دکتر کبیری برگزار شد

با حضور رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارگاه مقاله نویسی برگزار شد.

ادامه مطلب...