امروزچهارشنبه, 01 فروردين 1397 20:14

ابراز رضایت شرکت کنندگان در اولین کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیر اجرایی اولین کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور گفت: خوشبختانه با بررسی نظرات شرکت کنندگان و ابراز رضایت آنان از سطح کارگاه و مطالب ارائه شده، شاهد محقق شدن اهداف تعریف شده برای این کارگاه بودیم.

ادامه مطلب...

پژوهش در اسلام، یک عبادت محسوب می‌شود

امام جمعه گناباد با اشاره به برخی آیات قرآن کریم و روایات دینی گفت: پژوهش در اسلام به عنوان یک عبادت حساب می‌شود که نشانه های آن را می توان در اشارات متعدد قرآن کریم به مسئله تعقل، خردورزی و تفکر یافت.

ادامه مطلب...

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد و  با همکاری کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی کشور، کارگاه اخلاق در انتشار آثار  پژوهشی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب...

انتخاب کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان فوکال پوینت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی شرق کشور

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان فوکال پوینت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی شرق کشور انتخاب شد.

ادامه مطلب...

حضور سرپرست مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در همایش مدیران ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها

سرپرست مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در همایش مدیران ارتباطات و کاربرد (کاربست) نتایج تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حضور یافت.

ادامه مطلب...

شرکت اعضای هیات علمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه در دهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی ایران

دو نفر از اعضای هیات علمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه در دهمین کنگره بین‌المللی میکروبیولوژی بالینی ایران که در سنندج برگزار شد، حضور یافتند.

ادامه مطلب...

حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در اولین مدرسه تابستانه اخلاق در پژوهش

دکتر محمدپور، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در اولین برنامه آموزشی تحت عنوان "مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی" که توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار شد، حضور یافت.

ادامه مطلب...