امروزشنبه, 09 مرداد 1400 10:37

جلسه کارشناسان مالی با شرکت پارسیان

جلسه مششترک کارشناسان مالی با کارشناسان شرکت پارسیان در راستای بررسی و اجراي پروژه درآمد عملياتي دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره«5» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره 5 آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399 در خصوص ادامه روند پذیرفته شدگان نهایی این آزمون صادر شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره«4» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره«4» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399 با موضوع مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیل‌گر سیستم صادر شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره«3» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره 3 آزمون استخدامی بهمن ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع فرم امتیاز کرونا منتشر شد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره «2» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی بهمن ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع زمان بندی بررسی مدارک منتشر شد.etelaeye02

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره «1» آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره یک آزمون استخدامی بهمن ماه سال 1399 با موضوع امتیاز کرونا منتشر شد.etelaeye01

ادامه مطلب...

بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در اولین روز سال جدید

معاون توسعه مدیریت و منابع و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی در اولین روز فروردین 1400 از بیمارستان آیت الله مدنی، پایگاه اورژانس، ستاد شبکه و مرکز شهید قنبر آقایی بجستان بازدید کرد.1-1-1400

ادامه مطلب...