کارگاه بازآموزی سیستم‌های مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) برگزار شد

  • پرینت
کارگاه بازآموزی سیستم‌های مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) به همت واحد درآمد دانشگاه و با همکاری اداره اقتصاد درمان و مدیریت فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، سرپرست امور درآمد دانشگاه گفت: این کارگاه با حضور مدیران داخلی، سوپروایزرها، سرپرستارها، منشی بخش‌ها و واحدهای پذیرش، ترخیص، درآمد، فناوری اطلاعات و حسابداران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به مدت دو روز در سالن رازی معاونت آموزشی برگزار شد.
مهدی دری افزود: در این کارگاه آموزشی دکتر اسماعیلی با موضوع اقتصاد بیمارستان و مهندس لطفی از شرکت رهاورد رایانه، در خصوص کلیات این سیستم مطالبی را عنوان کردند.
مشاور رئیس دانشگاه در اقتصاد درمان گفت: بازآموزی سیستم HISو آشنایی با فرآیند کسب درآمد در بیمارستان‌ها و کاهش کسورات بیمه‌ای، کاهش اشتباهات کاربری و بیان مشکلات واحدها و بررسی راهکارها جهت رفع آن از جمله اهداف برگزاری این کارگاه بود.
دکتر رضا اسماعیلی با بیان اینکه تقویت سیستم HISموجب کاهش کسورات و افزایش درآمدهای بیمارستانی می‌شود، اظهار کرد: باید همه پرسنل بیمارستان‌ها دغدغه مستندکردن فعالیت‌ها را داشته باشند تا شاهد کاهش کسورات باشیم.