امروزچهارشنبه, 29 اسفند 1397 15:26

حضور نماینده دانشگاه در کمیته کشوری ساماندهی و نظارت بر وصول درآمد های بخش سلامت

سرپرست امور درآمد دانشگاه علوم پزشکی گناباد در کمیته کشوری ساماندهی و نظارت بر وصول درآمد های بخش سلامت حضور یافت.
به گزارش وب‌دا، دومین جلسه کمیته کشوری ساماندهی و نظارت بر وصول درآمدهای بخش سلامت در مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارتخانه برگزار شد که در این جلسه، بندهایی از تفاهم‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه در خصوص ارسال اسناد بیمه‌ای و وصول مطالبات جهت وحدت رویه در اجرای تفاهم نامه بررسی شد.
همچنین در این جلسه، تجربیات سایر دانشگاه‌ها در حوزه درآمد و اهداف کمیته و اولویت بندی جهت اهداف زودبازده و دیر بازده بررسی و جدول زمان‌بندی در خصوص تشکیل کارگروه‌های تخصصی درباره اهداف این کمیته، تعیین شد.
یادآور می‌شود، در این کمیته کشوری 10نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عضویت دارند که مهدی دری سرپرست امور درآمد به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی گناباد در این کارگروه عضویت دارد.