امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 18:14

برگزاری کارگاه بازآموزی تغییرات نرم افزار نوین مالی

کارگاه بازآموزی تغییرات صورت گرفته در نرم افزار نوین مالی دانشگاه در سالن زکریا برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در این کارگاه سه روزه که با حضور انبارداران، کارپردازان، حسابداران و مسئولین امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد، آخرین تغییرات صورت گرفته در نرم افزار نظام نوین مالی و تغییرات ورژن 2071 نرم‌افزار روزآمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در روز آخر کارگاه که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد، سیاست‌های پیش روی امور مالی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر تجددی ضمن تشکر از زحمات همکاران حوزه مالی و ابلاغ تشکر اعضای هیأت امناء دانشگاه برای اخذ گزارش مورد قبول حسابرس، به تشریح دستاوردهای مذکور پرداخت.
در ابتدای این جلسه نیز طحان‌زاده، مدیر مالی دانشگاه به تشریح دستاوردهای حوزه مالی در سال 94 پرداخت و گفت: اخذ گزارش مقبول از حسابرس هیأت امنای دانشگاه، اموال گردانی در سه حوزه بیمارستان 22بهمن، معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی و برگزاری جلسات متعدد در خصوص درآمدهای دانشگاه از مهمترین دستاوردهای حوزه مالی امسال بود.
همچنین در پایان درباره کارهای پیش رو در سال 95 از جمله تغییرات در نرم افزار نظام نوین مالی در خصوص استقرار زیرساخت‌های قیمت تمام خدمات ارائه شده دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.