امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 18:14

برگزاری جلسات هفتگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

جلسات هفتگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود.

به گزارش وب‌دا، کارشناس آموزش کارکنان و امور هیأت علمی دانشگاه گفت: جلسات هفتگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه به صورت مستمر با حضور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی، کارکنان مدیریت و مسئولین امور اداری واحدهای مختلف تحت پوشش دانشگاه برگزار می‌شود.

خانم سازوار افزود: این جلسات دوره‌ای به منظور آشنایی با قوانین و مقررات جدید ابلاغی، راهنمایی مسئولین امور اداری واحدها و اخذ نظرات و پیشنهادات آنها، بررسی مشکلات و مکاتبات انجام شده و کاهش معظلات در این واحدها به صورت هفتگی برگزار می‌گردد.