امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 18:17

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه اورژانس کاخک

معاون توسعه مدیریت و منابع و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی با حضور در شهر کاخک، از مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه اورژانس کاخک بازدید کرد.

به گزارش وب‌دا، دکتر تجددی، معاون توسعه مدیریت و منابع و جانشین رئیس دانشگاه در ستاد نوروزی به همراه خانم مصباح از معاونت درمان دانشگاه با حضور در مرکز بهداشتی درمانی این شهر، ضمن بررسی وضعیت موجود، نحوه ارائه خدمت و پاسخگویی به مراجعین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

دکتر تجددی ضمن بررسی مکان اورژانس 115 کاخک، با حضور در محل  استقرار آمبولانس اورژانس ضمن عرض خداقوت و تبریک سال نو به تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی اورژانس 115، تجهیزات و داروهای موجود در آمبولانس را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.