امروزدوشنبه, 30 دی 1398 06:13

برگزاری مسابقات انتخابی برای شرکت در المپياد ورزشي كاركنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

مسابقات انتخابی رشته‌های مختلف ورزشی و واحدهای مختلف تحت پوشش دانشگاه برای شرکت در نخستین المپياد ورزشي كاركنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، مسئول تربيت بدني كاركنان دانشگاه گفت: مسابقات انتخابي واحدهاي مختلف دانشگاه به مدت سه روز در سالن ورزشي پوريا پردیس دانشگاه برگزار شد.
محمود خصلتي افزود: پس از برگزاری مسابقات انتخابی، شرکت‌کنندگان رشته‌های ورزشی فوتسال، واليبال، تنيس روي ميز، دارت و فوتبال دستي ویژه آقایان و رشته‌هاي واليبال، تنيس روي ميز و دارت ويژه بانوان مشخص شدند.
وی خاطرنشان کرد: نخستین المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت و خرداد ۹۵ در خزرآباد ساری برگزار می‌شود.