برگزاری چهارمین جلسه کمیته کشوری ساماندهی و نظارت بر وصول درآمدهای بخش سلامت

  • پرینت
سرپرست امور درآمد دانشگاه در چهارمین جلسه کمیته کشوری ساماندهی و نظارت بر وصول درآمدهای بخش سلامت حضور یافت.

به گزارش وب‌دا، مهدی دری، سرپرست امور درآمد دانشگاه گفت: در این جلسه فلوچارت طراحی‌شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد و تبریز در خصوص فرآیند پذیرش تا ترخیص بیماران و ارسال اسناد بیمه‌ای به سازمانهای بیمه‌گر ارائه شد و اعضای این کمیته پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند.
وی اظهار کرد: بررسی سامانه های مورد استفاده در دانشگاهها با تمرکز بر سامانه های مورد استفاده واحد های درآمد، بررسی درآمدهای قابل وصول بخش سلامت به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی، ارائه و بررسی علمی کسورات بیمه‌ای بیمارستانها و آنالیز علل عمده کسورات، تحلیل فرآیند دریافتهای نقدی بیمارستانها و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح آن، پیشنهاد ورود اطلاعات درآمدی بخش آموزش دانشگاهها در سامانه سجاد و بررسی اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت و تاکید ویژه بر نظر معاون توسعه وزارت در خصوص اصلاح جایگاه درآمد در دانشگاه‌ها از مهمترین موارد و مباحث مطرح شده در این جلسه بود.