جلسه بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد

  • پرینت
جلسه بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با حضور مدیر مالی و کارشناسان حوزه ستادی دانشگاه و همچنین مسئولین مالی و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه برگزار شد.

به گزارش وب‌دا، در این جلسه یک روزه که در سالن زکریا دانشگاه برگزار شد، اصلاحیه قانون مالیات‌های مالی مستقیم مصوب 31/4/94 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا طحان‌زاده، مدیر مالی دانشگاه گفت: با توجه به اجرا شدن قانون مالیات‌های مالی مستقیم از ابتدای سال 1395 ، این جلسه به منظور آشنا شدن همکاران مالی حوزه‌های مختلف دانشگاه با آخرین قوانین مالیاتی برگزار شد.

مدیر مالی دانشگاه در این جلسه به تشریح قوانین قبلی مالیات‌های مستقیم موارد اصلاح شده قانون جدید و بخشی از قانون رفع موانع تولید رقابت و ارتقای نظام مالی کشور و مواردی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت.