کارگاه آموزشی شناسایی قیمت تمام شده هزینه حقوق و مزایای پرسنلی برگزار شد

  • پرینت
مسئول دایره حقوق و دستمزد و کارشناس اعتبارات مدیریت مالی دانشگاه در جلسه آموزشی شناسایی قیمت تمام شده هزینه حقوق و مزایای پرسنلی حضور یافتند.
به گزارش وب‌دا، مهدی احتیاطی، مسئول دایره حقوق و دستمزد دانشگاه گفت: این کارگاه آموزشی در راستای ایجاد هماهنگی و ارتباط بین دو نرم افزار تنظیم حقوق و مزایای آذرخش و نرم افزار حسابداری روزآمد با حضور مسئولین حقوق و دستمزد و حسابداری تعهدی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که دکتر ظفری نماینده وزارت، مهندس امیدوار و موسوی نمایندگان نرم افزارهای مربوطه شرکت داشتند، چگونگی انجام کار و نحوه تعامل این دو نرم افزار ارائه و به سوالات و مشکلات شرکت کنندگان پاسخ داده شد تا زمینه محاسبه و گزارش هزینه‌های تمام شده پرسنلی به خوبی فراهم شود.