امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 01:56

حضور مدیر بودجه دانشگاه در جلسه بررسی پیشنهادات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه بررسی پیشنهادات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش وب‌دا، محمدرضا قدیمی، مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد که به نمایندگی از دانشگاه در این جلسه حضور داشت، گفت: در این جلسه که اولویت‌های اعتباری بخش بهداشت و درمان استان در سال 95 بررسی شد، علیرغم محدودیت برای شروع پروژه جدید، با توجه به دلایل توجیهی با پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی بیلند موافقت شد.
وی، تکمیل خانه بهداشت نوده‌پشنگ، تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی ـ درمانی و عملیات بهداشت محیط را از دیگر پروژه‌های مصوب شده در این جلسه عنوان کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در این جلسه تاکید کرد: از همه امکانات قانونی در جهت اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان، به ویژه بخش بهداشت و درمان استفاده خواهیم کرد.
رضا جمشیدی در رابطه با پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی اندک که در محدوده‌های دارای ارزش بالای شهری واقع شده‌اند، تصریح کرد: اگر امکان واگذاری زمین این پروژه‌ها با محاسبه هزینه‌های صورت گرفته وجود دارد، مدیران دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از اعتبار به دست آمده از این طریق، اقدام به اجرای کامل پروژه در محدوده دیگری نمایند.
یادآور می‌شود، در این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، نیازها و اولویت‌های اعتباری اداره کل انتقال خون خراسان رضوی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.