امروزسه شنبه, 24 تیر 1399 08:11

دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست وتوسعه پایدار برگزار شد

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست وتوسعه پایدار که در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی برگزار گردید، حضور یافت.
به گزارش وب‌دا، آقای قدیمی مدیر بودجه دانشگاه گفت: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، در این نشست با بیان اینکه اسناد برنامه ششم توسعه استان در کلیه کارگروه‌های مرتبط با تدوین سند توسعه برنامه ششم استان در دست تدوین و بررسی است، خاطرنشان کرد: تاکنون اسناد تدوین شده متعددی در بخش‌های مختلف، طی جلسات و نشست‌های مدیریتی و کارشناسی در کارگروه‌های مربوطه مورد طرح و بررسی قرار گرفته است .
حسن پرورنده تاکید کرد: اطلاعات و آماری که توسط اعضاء کارگروه در قالب ارائه گزارشات ارائه می‌گردد، دقیق، هماهنگ و منطبق با سایر اسناد توسعه برنامه ششم توسعه باشد تا این کارگروه در تصمیم گیری‌ها و بیان نقطه نظرات خود با مشکلی مواجه نگردد.
در این جلسه «سند محیط زیست برنامه ششم توسعه استان» توسط مدیرکل حفاظت از محیط زیست به عنوان دستگاه متولی بخش محیط زیست برنامه ششم توسعه به اعضاء این کارگروه ارائه گردید.
حمید صالحی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با مشکل رشد نامتوازن و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و محیط زیست روبرو است که عدم توجه به آن مشکلات متعدد و جبران ناپذیری از جمله آلودگی هوا، افزایش تولید پسماند و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را به همراه خواهد داشت .
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد:  سازمان حفاظت از محیط زیست استان، رهنمودهای مقام معظم رهبری را در موضوع اقتصاد مقاومتی سرلوحه اقدامات و فعالیت‌های خود قرارداده است .
در ادامه این جلسه، وضعیت ارسال اطلاعات در شاخص‌های شهرستانی مرتبط با این کارگروه توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست وتوسعه پایدار استان، ارائه گردید.