امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 17:39

جلسه هم اندیشی و ارزیابی پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید

مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه گفت: جلسه هم اندیشی و ارزیابی پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور مدیران پایش حوزه های دانشگاه در دفتر کار معاون توسعه برگزار گردید .
در این جلسه محمدرضا قدیمی مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه گزارشی از وضعیت شش ماهه اول سال ارائه کرد و در ادامه، واحدهای تابعه نیز به ارائه وضعیت ثبت پیشرفت و بارگذاری مستندات در سامانه برنامه عملیاتی و همچنین بیان چالش‌های موجود پرداختند که پس از بحث و بررسی در جهت مطلوب شدن بارگذاری مستندات فعالیت‌های برنامه عملیاتی، مصوباتی اتخاذ گردید .
در پایان جلسه دکتر مرتضی تجددی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بر اهمیت پیگیری و اجرای دقیق و به موقع فعالیت‌ها و ثبت پیشرفت‌ها به همراه بارگذاری مستندات در سامانه پایش برنامه عملیاتی تاکید کرد.