امروزیکشنبه, 18 خرداد 1399 14:55

کمک 456 میلیون تومانی خیرین به بخش سلامت شهرستان‌های گناباد و بجستان

در چهار ماهه نخست امسال، چهار میلیارد و 560 میلیون ریال توسط خیرین به حوزه سلامت شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد کمک شد.به گزارش وب‌دا، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: این کمک‌ها در قالب اهداء زمین، ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت، خرید تجهیزات پزشکی و کمک‌های نقدی به بیماران نیازمند صورت گرفته است.
محمدجان نیک‌پور با بیان اینکه شش میلیارد و 500 میلیون ریال در سال 95 توسط خیرین برای اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت کمک شده است، اظهار کرد: سال گذشته مبلغ یک میلیارد و 950 میلیون ریال برای اقامتگاه همراه بیمار، سه میلیارد ریال برای مرکز سلامت جامعه عارفی بجستان، 800 میلیون ریال برای پایگاه اورژانس بیمرغ و 750 میلیون ریال برای احداث پایگاه اورژانس کاخک توسط خیرین کمک شده است که بخشی از آن‌ها به صورت مادی و برخی کمک‌های کارگری و مصالح ساختمانی بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون نیز چهار میلیارد و 560 میلیون ریال توسط خیرین برای تکمیل این چهار پروژه عمرانی کمک شده است.
نیکپور با بیان اینکه در سال 95 بیش از 16700 مترمربع زمین در روستای محمدآباد، نجم‌آباد، روشناوند، بیمرغ، کلاته کلوخ، شهرک توحید، زین‌آباد و نجم‌آباد به ارزش تقریبی 2میلیارد و 220 میلیون ریال به حوزه سلامت اهدا شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون سه قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع و ارزش تقریبی 700 میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت دانشگاه اهدا شده است.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد کمک 830 میلیون ریالی برای خرید پنج مورد تجهیزات پزشکی را از جمله کمک‌های خیرین در چهار ماهه اول امسال بیان و اظهار کرد: در همین راستا در سال 95 به همت خیرین حوزه سلامت، 34 مورد تجهیزات پزشکی به ارزش سه میلیارد و 120 میلیون ریال برای بخش‌های مختلف حوزه سلامت خریداری شد.
نیکپور با اشاره به اینکه سال گذشته، مبلغ 77 میلیون ریال به 200 بیمار بی‌بضاعت کمک شد، عنوان کرد: در چهار ماهه نخست امسال به همت خیرین سلامت، 35 میلیون ریال به بیماران بی‌بضاعت کمک نقدی شد.