امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 05:37

سی وپنجمین همایش معاونین توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد

photo --_--_279508سی و پنجمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور یکم و دوم آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت، مشاورین ایشان و همچنین مدیر مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت برگزار شد.
به گزارش وبدا، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: این همایش با اهداف بررسی و ارائه راهکار در خصوص مدیریت بهینه هزینه ها در بسته یک تحول نظام سلامت شامل کاهش میزان پرداختی بیماران، حمایت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند و مدیریت بهینه هزینه ها در بسته 2 تحول نظام سلامت شامل حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی (مقیمی)، واگذاری بیمارستانها، و تمرکز زدایی در نظام سلامت برگزار شد.
دکتر حسین عجم افزود: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این همایش با اشاره به چشم انداز مدیریت تا سال 2020 در جهان، به بیان ویژگیهای یک مدیر کارا و اثر بخش پرداخت و هماهنگی با دیگران، بکارگیری هوش هیجانی، داوری و تصمیم سازی، ارائه خدمت، مذاکره کردن و منعطف سازی شناختی را از خصوصیات مهارت های مدیریت کارکنان عنوان کرد.
وی اظهار داشت: پس از سخنان آقای دکتر صدرالسادات، معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی در چهار کارگروه به بحث و تبادل نظر در خصوص محورهای ارائه شده در همایش پرداختند و مقرر شد نتایج حاصله جهت ارزیابی و بررسی به وزارت منعکس گردد.
دکتر عجم گفت: در پایان همایش دکتر ابوالحلاج رئیس مرکز بودجه وپایش عملکرد وزارت، نکاتی را در خصوص بودجه سال 97 و چگونگی تهاتر اوراق خزانه اسلامی ارائه نمود.