امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 06:34

بررسی شیوه‌های لزوم مدیریت بهتر منابع در پانزدهمین همایش مدیران امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

سرپرست اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه در پانزدهمین همایش مدیران امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت.


به گزارش وب‌دا، حسین محمدپور گفت: در این همایش دکتر مصطفی پریدار قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به بیان برنامه‌ها و استراتژی‌های پشتیبانی و توسعه وزارت بهداشت در سال ۹۷ پرداخت.
وی اظهار کرد: لزوم مدیریت بهتر منابع، افزایش سهم خدمات رفاهی از هزینه‌های پرسنلی، توجه بیشتر به کاهش مصرف انرژي و اهتمام و توجه بیشتر به ورزش کارکنان از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این همایش بود.
محمدپور تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی تحت عناوین بازنگری در آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها، کارگروه مدیریت هزینه‌ها و کارگروه انبارداری نوین و مجازی از دیگر برنامه‌های این همایش بود که این دانشگاه نیز در کارگروه انبارداری نوین و مجازی قرار گرفت.